Spring navigationen over og gå direkte til indhold
Kvinder der går væk med sin rollator.

Demenskoordinator

Ud over de to daghjem (Bakkegårdens Dagcenter og Korinthvej) og Nybo, som alle råder over specialuddannet personale, findes der i Distrikt Syd en overordnet specialist i demens og psykiatri Betina Lassen. Hun fungerer som demenskoordinator og samarbejder tværfagligt med alle de instanser, der er involveret, når en person rammes af demens. Hun tager på hjemmebesøg hos borgere, der har mistanke om demens, eller på besøg hos borgere der har fået konstateret demens. Hun arrangerer møder og kursusdage i de to pårørendegrupper, der er etableret for hhv. pårørende til beboere på Birkebo og øvrige pårørende. Hun taler med de pårørende, der måtte ønske det og hjælper dem med at forstå de følger, der kan komme af de forskellige former for demens.  

Specialist i demens og psykiatri

Betina Lassen
2545 0588

Lidt om demens

Demens er betegnelsen for en række symptomer på svigt i hjernen. Der findes mange forskellige former for demens. De mest almindelige former for demens er Alzheimers sygdom, Vaskulær demens, Parkinsons sygdom, og Lewi body demens.  Det viser sig først og fremmest ved mangel på hukommelse og at man ikke længere fungerer i hverdagen, som man gjorde før. Hukommelsestab kan dog også skyldes andre årsager som stofskifteproblemer, mangel på B12 vitamin, hjertekarsygdomme eller bivirkninger ved medicin. Der er eksempler på ældre, der har kunnet mærke, hukommelsen svigte, men har undladt at sige noget af frygt for at blive diagnosticeret med demens, og så har de i virkeligheden lidt af mangel på B12 vitamin. Det er derfor vigtigt tale med en specialist i demens og/eller en læge, så man får stillet den korrekte diagnose. Tidlige tegn på demens kan også være, at man oplever dårligt syn og begynder at tabe sig. Er man det mindste i tvivl, så er man altid velkommen til at kontakte demenskoordinator Betina Lassen

Bakkegårdens dagcenter
Som et særligt tilbud har Bakkegården et dagcenter for demente. Bor man i eget hjem i Næstved Kommune og er man ramt af demens, har man mulighed for at blive visiteret til daghjemmet.

To kvinder kigger hinanden i øjenene og smiler til hinanden.

Korinthvej
Det er tirsdag eftermiddag. Udenfor er det gråt og blæsende, men der dufter af kaffe, og gulerodskagen er netop sat på bordet.

Vil du vide mere om
at være frivillig ved Distrikt Syd?

Hvis du vil høre mere, så kontakt
Else Marie Holm Jørgensen på telefon 22 63 26 18 
eller send en mail på: ehjor@naestved.dk