Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Dagcenteret på Bakkegården

Som et særligt tilbud har Bakkegården et dagcenter for demente. Bor man i eget hjem i Næstved Kommune og er man ramt af demens, har man mulighed for at blive visiteret til daghjemmet, der har åbent fra 10.00-15.30. Daghjemmet har plads til otte brugere ad gangen. Nogle kommer en gang om ugen, andre to gange og enkelte kommer hver dag. I samråd med Betina Lassen afdækkes det konkrete behov. At komme i daghjemmet giver den demente en adspredelse og mulighed for at møde andre ligestillede og så giver det den/de pårørende en kærkommen mulighed for aflastning. Som ægtefælle til en demensramt er det vigtigt, at opleve at der også er tid til en selv. Der er et fast og specialuddannet personale, som sørger for både omsorg, hvile og aktivitet. Ingen tvivl om at personalet brænder for deres arbejde. Der er tale om mennesker, der både har lyst til og en særlig evne til at arbejde med netop denne gruppe af borgere.  

Specialist i demens og psykiatri

Betina Lassen
2545 0588

To kvinder kigger hinanden i øjenene og smiler til hinanden.

Korinthvej
Det er tirsdag eftermiddag. Udenfor er det gråt og blæsende, men der dufter af kaffe, og gulerodskagen er netop sat på bordet.

Kvinder der går væk med sin rollator.

Demenskoordinator
Ud over de to daghjem (Bakkegårdens Dagcenter og Korinthvej) og Nybo, som alle råder over specialuddannet personale, findes der i Distrikt Syd en overordnet specialist i demens og psykiatri Betina Lassen.

Vil du vide mere om
at være frivillig ved Distrikt Syd?

Hvis du vil høre mere, så kontakt
Else Marie Holm Jørgensen på telefon 22 63 26 18 
eller send en mail på: ehjor@naestved.dk