Spring navigationen over og gå direkte til indhold

Velkommen til Distrikt SYD

Sundhed og ældre i Næstved

Distrikt SYD er et af Næstved Kommunes fire ældredistrikter, som tilbyder plejeboliger, sygepleje, hjemmepleje, træning samt aktiviteter for ældre borgere i kommunen.
Her kan du læse om, hvilke tilbud vi har til dig som borger eller pårørende. 

Fælles kaffebord på Bakkegården
Når du bor hos os

Se hvad Bakkegården, Birkebjergcentret, Birkebo og Nygårdsvej kan tilbyde.

Kvindelige beboer ved kaffebord.
Når du bor hjemme

Se hvad hjemmeplejen kan tilbyde og hvilke aktiviteter vi har på Birkebjergcentret, Bakkegården og Rosengården.

Om Distrikt SYD

Plejeboliger, hjemmepleje, sygepleje, rehabilitering, træning og aktiviteter

Distrikt SYD strækker sig over et større område, der både rummer dele af Næstved By, Mogenstrup, Tappernøje og Hammer. Her sørger distriktets hjemmepleje for at tilse visiterede borgere. Som borger kan man både være visiteret til praktisk bistand, til personlig pleje eller til sygepleje. Det kan være man har brug for permanent bistand, men det kan også være, man blot har brug for hjælp i en periode f.eks. efter en operation.

Hvis du eller din pårørende har brug for hjælp, er første skridt at kontakte en visitator hos Center for Sundhed og Ældre på telefon 55 88 12 00 i kommunens åbningstid, så foretages der en helhedsvurdering og det vurderes, hvilken hjælp du kan bevilges.

Distrikt SYD har ud over de udekørende teams ansvar for:

Birkebjergcenteret, Birke-bo (aktivitetscenter og ældreboliger)

Korinthvej (daghjem for demente)

Bakkegården (aktivitetscenter og ældreboliger, samt daghjem
for demente), Mogenstrup

Plejeboliger på Nygårdsvej, Næstved

Rosengården (aktivitetscenter)

 

Vi tilser visiterede borgere i den sydlige del af Næstved By, Mogenstrup, Brøderup, Tappernøje og Hammer

Ring til os på 5588 1200 

og få en snak med en visitator fra Distrikt SYD
hvis du eller din pårørende har brug for hjælp